Combo Phát triển bản thân

05/07/2016 - 8595

NLP & NGHỆ THUẬT TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Tổng giá trị COMBO : 50 triệu

 

Trên 10.000 học viên từ hơn 50 tỉnh đã tham dự các lớp học cơ bản

Trên 1.200 học viên tại 35 tỉnh đã tham dự các lớp học chuyên sâu.

----------------

"NẾU BẠN CHƯA THÀNH CÔNG THÌ CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ BẠN CÒN CHƯA BIẾT & CHƯA HIỂU"

 

HỌC TOÀN DIỆN COMBO

 

 

1) NGHỆ THUẬT THIẾT LẬP & HOÀN THÀNH MỤC TIÊU - 1 buổi

15 triệu

2) GẤP 3 LẦN NĂNG SUẤT VÀ ĐỘNG LỰC - 1 buổi

10 triệu

3) NLP ỨNG DỤNG KINH DOANH - 3 buổi

15 triệu

3) MÔ THỨC THÓI QUEN THÀNH CÔNG - 1 buổi

10 triệu

Tổng giá trị COMBO :  50 triệu

 

 
Hotline    0915.884.096 

 

Trên 10.000 học viên từ hơn 50 tỉnh đã tham dự các lớp học cơ bản,

Trên 1.200 học viên tại 35 tỉnh đã tham dự các lớp học chuyên sâu.

----------------

"NẾU BẠN CHƯA THÀNH CÔNG THÌ CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ BẠN CÒN CHƯA BIẾT & CHƯA HIỂU"

like nghikhac.com
Tin cùng chủ đề

Tìm chúng tôi trên Facebook

s
^ Back to Top