Kinh nghiệm vay vốn đầu tư bất động sản

25/05/2014 - 8430

Kinh nghiệm vay vốn, sử dụng các nguồn lực tài chính để đầu tư bất động sản

Chia sẻ của David Lindahl, giám đốc tập đoàn Lindahl và Bostonian - công ty đầu tư bất động sản xuyên quốc gia, đã thành công trong 550 thương vụ bất động sản:

 

 

SỬ DỤNG CÔNG CỤ GIA TĂNG TIỀN:

TẬN DỤNG LỢI THẾ CỦA NHIỀU NGUỒN TÀI CHÍNH BẠN CÓ:

Bạn hiểu rõ vấn đề cuối cùng về việc tận dụng tối đa tiền của bạn. Ta hãy xem xét các lựa chọn trong việc huy động tài chính cho thương vụ.

 

 

Các ngân hàng địa phương:

Ở đây, tôi muốn đề cập đến những ngân hàng thương mại và các tổ chức cho vay, quỹ tiết kiệm. Mặc dù đây là những nguôn tài chính truyền thống nhàm chán nhưng đôi khi chúng là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Những tổ chức cho vay tại địa phương thương muốn dành khoản vay tại địa phương đó. Và do đó, đôi khi bạn không cần phải thuyết phục nhiều mà vẫn có được khoản vay.

Những ngân hàng địa phương thường có xu hướng ưu tiên cho các khoản vay xây dựng ưu đãi và những người họ quen biết. Nếu đầu tư vào một khu vực mới, bạn nên có một cuộc họp hoặc  bữa trưa với tổ chức cho vay địa phương khi bạn đến đó. Họ càng biết rõ về bạn, bạn càng có nhiều khả năng vay được tiền từ họ hơn.

 

 

 

Những ngân hàng địa phương có xu hướng cho vay kỳ hạn ngắn hơn và lãi suất cao hơn. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải trả nhiều hơn cho những khoản vay đó và phải hi sinh dòng tiền. Nếu thực hiện thương vụ có ít lợi nhuận, bạn nên vay từ công ty quốc gia hoặc tổ chức cho vay tự do.

 

Tổ chức cho vay quốc gia:

Phần lớn các công ty này đều có những tiêu chí cho vay rất chính xác để đánh giá khoản vay. Bởi vì họ không chỉ định nắm giữ những khoản vay này mà còn định bán trên thị trường thứ cấp ngay khi kết thúc việc xét vay.

 

Đây là những thị trường được chính phủ hỗ trợ, nhưng không phải là người mua nợ được chính phủ đảm bảo. Những khoản nợ từ những tổ chức này có mức lãi suất thấp nhất trên thị trường.

 

Tổ chức cho vay tự do:

Những tổ chức này bao gồm các công ty bảo hểm và quỹ hưu trí. Tuy nhiên, nhũng công ty này thường muốn cho vay với giá trị ít nhất là vài triệu đô la.

 

Dưới đây là một số chỉ dẫn chung: Khi bạn cần tiền để phục hồi một tài sản, hãy tìm đến ngân hàng địa phương. Nếu đó là thương vụ mới, hãy tiếp cận tổ chức cho vay quốc gia, và nếu bạn muốn bên cho vay sáng tạo hơn trong việc tìm hiểu hoặc xét duyệt khoản vay để được duyệt, bạn hãy tiếp cận các  tổ chức cho vay tự do.

 

 

THIẾT LẬP QUAN HỆ VỚI NHÀ MÔI GIỚI ĐỊA PHƯƠNG:

Với nhà đầu tư thì những nhà môi giới thế chấp cũng giống như các đại lý thể thao đối với các vận động viên. Ta phải tốn nhiều chi phí cho họ, nhưng đó là những chi phí đáng giá và cần thiết.

Nhà môi giới giỏi thường có nhiều mối quan hệ với các tổ chức cho vay thuộc cả ba dạng trên. Họ không chỉ giúp bạn đánh giá thương vụ, mà còn cho bạn biết khả năng tìm được nguồn tài chính cũng như các điều khoản vay cho thương vụ. Điều này giúp bạn tiết kiệm được tiền bạc và thời gian.

 

 

 

Hãy xây dựng quan hệ với những người môi giới bì họ biết tất cả mọi người trong thành phố. Bạn cần nhận xét nhanh vè tài sản đó hoặc tham khảo về công ty quản lý hay luật sư giỏi? Người môi giới sẽ biết.

 

NHIỀU LOẠI KHOẢN VAY:

Ta thảo luận về bên cho vay; giờ ta hãy cùng xem xét các loại khoản vay hiện có.

Khoản vay theo thông lệ:

Đây là một loạt những khoản vay không được chính phủ liên bang đảm bảo. Khoản vay có thể là khoản vay có giới hạn, nghĩa là tài sản và người vay đáp ứng được mọi tiêu chuẩn của tổ chức cho vay quốc gia. Ngoài ra, còn rất nhiều khoản vay không giới hạn, ví dụ một khoản vay lơn có giá trị hơn 750.000 đô la.

 

Khoản vay từ chính phủ:

Chính phủ có rất nhiều chương trình cho vay để phục vụ các mục đích khác nhau. Những khoản vay này thường có ưu điểm là lãi suất thấp, thời hạn vay dài và chi phí trả trước thấp. Nhược điểm là có những giới hạn phạm vi hoạt động cho các khoản vay. Thông thường là giới hạn phí thuê phòng, yêu cầu phí thuê phòng không được giới cao hơn giá trị thường vài phần trăm.

 

 

Khoản vay cho xây dựng:

Khi tài sản của bạn cần sửa chữa với chi phí lớn hơn giá mua từ 3%, bạn có thể vay từ các khoản vay xây dựng.

Đây là những khoản vay ngắn hạn, thường từ 1 – 3 năm. Những khoản vay này thường dựa trên lãi suất. Một số tổ chức cho vay thường cho phép quay vòng khoản vay và chuyển thành khoản vay theo thông lệ khi việc xây dựng hoàn tất.

 

 

Khoản vay trung gian:

Đây là khoản vay sử dụng khi dự ấn cần hỗ trợ vốn nhiều hơn 80% gái trị tài sản. Khoản vay tài chính trung gian sẽ không giúp bạn có được 100% giá trị tài sản, nhưng bạn có thể đạt được mức 90%.

 

Thường thì bên cho vay thế chấp đầu tiên sẽ có chương trình cho vay trung gian cho phép bạn vay thêm 10%. Đôi khi người môi giới của bạn sẽ tìm một người chuyên cho vay trung gian và cho bạn vay thêm 10% ( có thể nhiều hoặc ít hơn) trên tổng giá trị thế chấp đầu tiên.

 

 

 

Theo lẽ tự nhiên, khoản vay trung gian sẽ có lãi suất cao hơn lãi suất của khoản vay chính. Bạn cần đảm bảm là bên cho vay chính đồng ý để bạn vay trung gian hoặc cung cấp tài chính thứ cấp. Nếu họ không đồng ý, bạn có thể tìm một tổ chức cho vay khác chấp nhận điều đó.

 

Khoản vay bắc cầu:

Những khoản vay này giúp lấp trống khi ta cần tiền thanh toán cho thương vụ trong khi thời gian chờ khoản vay dài hạn. Tại thời điểm vay, có thể một số yếu tố của tài sản không đáp ứng được tiêu chuẩn bảo đảm nhưng sau đó lại có thể đáp ứng.

Ví dụ bạn có thương vụ rất tốt, nhưng tỷ lệ thuê phòng hiện tại chỉ khoảng 85%. Để có được khoản vay dài hạn với mức lãi suất dài hạn tốt nhất, hầu hết các tố chức cho vay tiền sẽ yêu cầu tỷ lệ thuê phòng cao hơn 85%. Họ gọi là tỷ lệ thuê phòng bền vững.

 

Tổ chức cho vay bắc cầu sẽ nhận thấy chất lượng của thương vụ và hiểu tình thế khó khăn của bạn. Họ sẽ sẵn lòng cho vay với lãi suất cao hơn và tài sản của bạn được dùng làm vật thế chấp. Ngay khi bạn đạt mức thuê phòng 85%, bạn có thể hoán đổi khoản vay đó cho khoản vay dài hạn với lãi suất thấp hơn.

 

Khoản vay hỗ trợ quản trị doanh nghiệp nhỏ:

Bạn có thể được vay đảm bảo từ tổ chức cho vay được chấp nhận bởi cơ quan Quản trị doanh nghiệp nhỏ nếu bạn là chủ sở hữu chính tòa nhà. Bạn thường phải có khoản vay trả trước thấp khoảng 10%, và lãi suất vay thấp hơn lãi suất vay của khoản vay theo thông lệ.

 

 

 

 

 

Khoản vay từ nguồn tư nhân:

Một trong những nguồn tài chính tốt nhất là những cá nhân có tiền cho vay. Tiền của họ không mới như của ngân hàng nhưng lại không có yếu tố quan liêu trong quá trình vay.

 

Một trong những nguồn vay tư nhân là những nhà đầu tư. Họ là những cá nhân giàu có cung cấp khoản vay trị giá từ 100 nghìn đô la đến 10 triệu đô la.

 

Khoản vay nóng:

Lần đầu tiên khi vay nóng từ những người cho vay nóng, tôi nghĩ rằng họ có liên hệ với bọn xã hội đen. Có thể là khi đó, người cho vay nóng yêu cầu gặp tôi ở một cửa hàng bánh rán.

 

 

 

Ông ấy đội chiếc mũ rộng vành đã cũ và mặc quần áo như dân xã hội đên. Hơn nữa, ông ta tính lãi suất cho tôi từ 17 – 20 % cộng với 5 điểm nữa. (Một điểm tương đương 1% của khoản vay, phải trả trước.)

Rồi tôi phát hiện ra rằng những người cho vay nóng thường là những ngươi giàu có, thành thật, những người tự xây dựng lên thị trường ngách cho chính mình.

 

Mặc dù tính lãi suất cao, song họ không quan tâm đến bạn.

 Nói cách khác, bạn có thể dến từ Sao Hỏa, thiếu kinh nghiệm, có mức tín dụng kém, v.v…họ cũng không quan tâm. Họ sẽ cho bạn vay nhưng với điều kiện bạn phải thế chấp bằng chính thương vụ đó. Nếu bạn không thể hoàn trả họ, họ sẽ lấy thương vụ đó.

 

Khi khởi nghiệp, tôi đã mua rất nhiều tòa nhà thương mại bằng tiền vay nóng. Tôi  nhận thấy nếu thương vụ của tôi đủ tốt, họ sẽ cho tôi vay 100% tiền và họ tiến hành việc cho vay rất nhanh.

 

 

Tôi tham gia một số thương vụ tạo ra dòng tiền rất lớn. Nhờ vậy, tôi có thể vay tài chính từ nguồn khác cho những thương vụ đó với mức lãi suất thấp hơn nhiều so với mức lãi suất thấp hơn nhiều và trả đủ cho bên vay nóng. Giờ tôi đã có dòng tiền khá hơn.

 

Mọi người thường đả kích những người cho vay nóng và cho rằng họ không bao giờ nghĩ đến việc trả lãi suất cao như vậy. Tuy nhiên, tôi không nghĩ như vậy. Bằng cách thiết lập giới hạn độc đoán cho chính bản thân,  họ sẽ không thể thu lợi từ tất cả các loại thương vụ.

Có những thương vụ không phù hợp vói khoản vay theo thông lệ, nhưng lại sinh lợi tới mức có thể bù lại khoản tiền lãi trả góp cho vay nóng, ngoài ra còn mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư.

 

XIN DUYỆT KHOẢN VAY:

Chúng ta đã bao quát toàn bộ các lựa chọn nguồn tài chính. Giờ ta sẽ thảo luận về những yêu cầu để khoản vay được phê duyệt.

Bên cho vay sẽ thực hiện đúng như quá trình ta thực hiện nghiên cứu đầu tư cho thương vụ. Họ sẽ kiếm tra bảng cân đối lỗ lãi trong vòng hai năm qua và bản tính tới thời điểm hiện tại.

 

 

Họ sẽ xem xét khoản thu từ tiền thuê phòng hiện tại, và sẽ điều tra tình hình bên trong và bên ngoài của tài sản. Đâu tiên đó chỉ là đến khảo sát bằng mắt thường. Nếu họ quyết định đi sâu hơn vào thương vụ, họ sẽ cử đến chuyên gia điều tra về tài sản.

 

Bất động sản thương mại có ưu điểm là phần lớn quyết định vay phụ thuộc vào tình trạng của tài sản chứ không phải là cá nhân bạn. Tuy nhiên, theo thông lệ, các tổ chức cho vay sẽ quan tâm đến người xin vay. Vì vậy, họ sẽ muốn xem bản báo cáo tài chính của bạn.

 

Tiếp theo, họ gửi bạn điều khoản, dài khoảng từ 15 – 30 trang, giải thích các điều khoản cho vay, trong đó, nêu rõ khoản vay là có thể truy đòi hoặc không thể truy đòi. Có truy đòi nghĩa là cá nhân bạn phải chịu trách nhiệm cho vay khoản nợ, và không truy đòi nghĩa là bạn không phải chịu trách nhiệm cá nhân.

 

Theo lẽ thường, hầu hết mọi người sẽ thích loại khoản vay không truy đòi. Đổi lại, khoản vay này thường kèm theo một số hình thức phạt phải trả trước rất phiền toái. Điều đó không có vấn đề gì nếu bạn có kế hoạch nắm giữ thương vụ trong một thời gian dài hơn.

Mặt khác, nếu bạn có kế hoặc bán tài sản tương đối nhanh, bạn nên thảo luận về lựa chọn tốt nhất với người môi giới thế chấp của bạn.

 

 

Trần Quang Thịnh

like nghikhac.com
Tin cùng chủ đề
alt

05 sai lầm khi đầu tư chứng khoán

Tác giả : Đặng Trọng Khang. Sự vượt trội của đầu tư, kinh doanh, mua bán chứng khoán, cổ phiếu và các cách tránh  sai lầm. 

alt

Kinh doanh NGU như 1 con lợn

Bài viết tác giả tự trào phúng - Không thích vui lòng ko cần đọc. Thẩu hiểu giá trị trọn đời khách hàng & Phục vụ tử tế. 

alt

3 Gốc rễ để thành công

Ứng dụng 3 gốc rễ : Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực để thành công trong mọi việc. 

alt

06 quyển sổ thay đổi cuộc đời

Bài viết bản quyền tác giả Nguyễn Thành Tiến tại NghiKhac.com. Mọi việc sao chép & phát tán không ghi tên tác giả là bất hợp pháp. 

alt

Nên mua đầu tư Chung Cư hay Nhà Riêng ?

Kinh nghiệm mua bán đầu tư chung cư hiệu quả. Lưu ý khi mua chung cư hoặc nhà riêng. 

alt

Bảng giá nhà đất nhà nước Hà Nội - Hồ Chí Minh và Việt Nam

Bảng giá đất thủ đô, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh (tp hcm), Đà Nẵng và các tỉnh thành Việt Nam năm 2015 và 2016.

alt

Kết thúc khóa "Chiến lược đầu tư BĐS dưới 500 triệu" 27-29/3/2015

Trong 3 ngày từ 27-29/3/2015, Nghikhac.com đã tổ chức chương trình đào tạo "Chiến lược đầu tư BĐS dưới 500 triệu" 

alt

Kết thúc khóa "Bí quyết BĐS 2015" tại Hà Nội 18/3/2015

Ngày18/3/2015 Nghikhac.com vinh dự tổ chức buổi chia sẻ "Bí quyết kinh doanh Bất động sản 2015" tại Hà Nội

alt

Kết thúc khoá Bí quyết kinh doanh bất động sản năm 2015 - Tp.Hồ Chí Minh

Ngày 25/1/2015 Nghikhac.com vinh dự tổ chức buổi chia sẻ "Bí quyết kinh doanh Bất động sản 2015" tại TP. Hồ Chí Minh

alt

Hình ảnh khoá "Khởi nghiệp kinh doanh dưới 100 triệu" tại Hà Nội ngày 10-11/1/2015

Nằm trong chuỗi sự kiện chào năm mới, khoá học "Khởi nghiệp kinh doanh dưới 100 triệu" đã được Nghikhac.com tổ chức trong 2 ngày 10-11/1/2015

alt

Kết thúc khoá Chiến lược đầu tư Bất Động Sản dưới 500 triệu - Hà Nội, ngày 16-18/1/2015

Trong 3 ngày 16-18/1/2014, Nghikhac.com đã khai giảng khoá "Chiến lược đầu tư Bất động sản dưới 500 triệu" tại Hà Nội

alt

Kết thúc khoá Bí quyết kinh doanh bất động sản năm 2015- Hà Nội ngày 7/1/2015

Hoà chung không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, ngày 7/1/2015 Nghikhac.com vinh dự tổ chức buổi chia sẻ "Bí quyết kinh doanh Bất động sản 2015"<

alt

Hình ảnh khoá "Bí quyết kinh doanh bất động sản năm 2015"- Hà Nội, ngày 30/12/2014

Kết thúc năm 2014 đầy thành công, ngày 30/12 Nghikhac.com đã tổ chức khoá " Bí quyết kinh doanh Bất động sản".

alt

05 bí quyết kiếm tiền khi đầu tư bất động sản

(Hàng độc) Phương pháp kinh doanh, kiếm tiền, đầu tư bất động sản & nhà đất hiệu quả.

alt

Kết thúc khoá Bí quyết kinh doanh bất động sản năm 2015- Hà Nội

Nghikhac.com vinh dự tổ chức khóa học tại Hà Nội vào ngày 23/12/2014 trong không khí vui vẻ, cởi mở đón nhận của học viên.

alt

Kết thúc khoá Chiến lược đầu tư Bất Động Sản dưới 500 triệu - Hồ Chí Minh, ngày 28-30/11/2014

Trong 3 ngày từ 28-30/11/2014, Nghikhac.com đã tổ chức khoá "CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DƯỚI 500 TRIỆU"

alt

Khoá Bí quyết kinh doanh bất động sản năm 2015- Hồ Chí Minh

Ngày 26/11/2014, 90 anh chị đã tham dự lớp Bí quyết kinh doanh bất động sản 2015

alt

Khoá "NLP - bí mật những kẻ xuất chúng"- Hà Nội, ngày 18,19/10/2014

Chào mừng bạn đến với khóa học :NLP - Bí mật những kẻ xuất chúng 

alt

Hình ảnh khoá CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DƯỚI 500 TRIỆU tại Hồ Chí Minh

Trong 3 ngày từ 26-28/09/2014, Nghikhac.com đã tổ chức khoá "CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DƯỚI 500 TRIỆU"

alt

Hình ảnh khoá CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DƯỚI 500 TRIỆU tại Hà Nội

Trong 3 ngày từ 14-16/11/2014, Nghikhac.com đã tổ chức khoá "CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DƯỚI 500 TRIỆU"

alt

Kết thúc lớp Bí quyết kinh doanh bất động sản 2014 - Ngày 12.11.2014

20 anh chị đã tham dự lớp Bí quyết kinh doanh bất động sản 2014 Buổi chia sẻ diễn ra rất sôi nổi và hào hứng

alt

Bí mật của siêu đầu tư - đầu tư cho học hỏi

Nếu bạn không thành công như bạn muốn thì bởi vì còn có gì đó bạn không biết (Bài học thay đổi cuộc đời T.Har Eker).

alt

Đa triệu phú quản lý tiền của mình như thế nào?

Điều quan trọng là bạn nên bắt đầu ngay lập tức việc quản lý những gì mình có, và bạn sẽ cảm thấy sốc khi thấy mình sẽ có nhiều hơn nhanh chóng làm sao.

alt

Bạn muốn tư duy như đa triệu phú?

Để tôi giới thiệu với bạn định luật về thu nhập. Luật này cho rằng: "Thu nhập của bạn tỷ lệ thuận với giá trị mà bạn bỏ ra, tùy theo tình trạng thị trường".

alt

Trở thành chuyên gia thuyết phục với NLP

Làm sao để trình bày điều gì đó theo hướng dễ hiểu hơn hoặc làm cho nó thuyết phục hơn? Chúng ta sẽ xem 8 ví dụ khác nhau về cách thức sử dụng ngôn ngữ.

alt

Chiến lược để tự do tài chính

Điều kì diệu để đạt được những kết quả và làm tăng chất lượng cuộc sống nằm trong sự khao khát thay đổi và sự sẵn sàng theo những chiến lược của người bố giàu để giàu có.

alt

Bạn biết những gì về lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP)?

Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP) được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bí quyết làm nên danh tiếng của nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

alt

Những bài học từ cuộc sống của tỷ phú Donald Trump (phần 2)

Những bài học về cách tiến tới hôn nhân, cách chọn bạn, cách nhận biết người trung nghĩa, hướng dẫn tiêu dùng, cách được tiếp đón ân cần ở khách sạn...

alt

Những bài học từ cuộc sống của tỷ phú Donald Trump (phần 1)

Những bài học về nâng cao bản thân, cách cư xử trong buổi họp, cách tổ chức văn phòng, cách ăn mặc nơi làm việc, cách cân bằng giữa giải trí và làm việc...

alt

Lựa chọn bất động sản để đầu tư như thế nào?

Chắc bạn đã nghe câu nói cửa miệng về ba điều quan trọng nhất trong kinh doanh bất động sản là "vị trí, vị trí, vị trí”. Trump lại cho rằng nói như vậy là sai lầm.

alt

Kinh nghiệm vay vốn đầu tư bất động sản

Cách vay vốn, sử dụng các nguồn lực tài chính để đầu tư bất động sản

alt

Đầu tư bất động sản thương mại (phần 2)

 “Tuần trước, bạn đã đưa ra bao nhiêu lời đề nghị?”. Đó chính là câu hỏi tôi đặt ra cho một nhà đầu tư để hiểu về việc kinh doanh.

alt

Đầu tư bất động sản thương mại (phần 1)

Tôi đã lắc đầu khi chứng kiến những nhà đầu tư được nhóm vào những nhóm người chẳng sáng sủa gì – gọi là nhóm "mơ mộng vây quanh".

alt

Sức bật của kim tứ đồ nhóm C

Những người tự thân vận động giàu nhất thế giới chính là những doanh nhân nhóm C. Họ giàu hơn nhiều so với những ngôi sao điện ảnh, vận động viên và chuyên gia...

alt

Nghĩ như tỷ phú Donald Trump (phần 4)

Bạn phải luôn tập trung thời gian, sức mạnh và nỗ lực vào 20% đầu tiên trong những ưu tiên của mình; đó là tỷ lệ bốn - một cho sự thu hoạch trong đầu tư của bạn.

alt

Thu hút vốn - Các chiến thuật để hấp dẫn nhà đầu tư

Vay mượn tiền, dù lấy từ nhà đầu tư, gia đình, bạn bè hoặc mượn từ những người cho vay lãi, là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong bất kỳ giao dịch về bất động sản nào.

alt

Trở thành chuyên gia bất động sản

Cách tìm kiếm cơ hội đầu tư, sử dụng người môi giới, marketing bất động sản.

alt

Cách bán bất động sản thu lợi nhuận tối đa

Nếu không ai quan tâm đến mức giá cao, nhà đầu tư khôn ngoan sẽ giảm bớt xuống tới giá thị trường. Nhà đầu tư không khôn ngoan sẽ giữ nguyên mức giá.

alt

Nghĩ như tỷ phú Donald Trump (phần 3)

Khi bạn có nhiều tiền, nó có thể khiến bạn khổ sở. Nhưng tôi thà chịu khổ như thế còn hơn khốn khó trong đói nghèo.

alt

Nghĩ như tỷ phú Donald Trump (phần 2)

Lãi suất không phải là một điều bí ẩn, nhưng bạn phải hiểu hết về nó trước khi bước vào lĩnh vực địa ốc.

alt

Dạy con làm giàu (Rich dad poor dad) đã thay đổi đời tôi

Không có Dạy Con Làm Giàu hẳn tôi đã không bao giờ biết rằng mọi thứ đều có thể. Mọi người không cần phải giàu mới có thể đi theo những nguyên tắc.

alt

Kiểm soát hướng chảy tiền bạc của bạn

Những người không thể kiểm soát lưu lượng tiền bạc của mình thường đi làm công cho những người biết cách kiểm soát.

alt

Tìm hiểu người đỡ đầu

Người bố giàu đã khuyến khích tôi nên luôn có một huấn luyện viên hay người đỡ đầu. Người thường nói, “ Kẻ chuyên nghiệp đều có huấn luyện viên"

alt

Nghĩ như tỷ phú Donald Trump (phần 1)

"Tốn thêm một ít tiền để có một vị trí thuận lợi tốt hơn là mua hoặc thuê một căn nhà với giá hời ở một khu vực xấu".

alt

Cách nhanh nhất để làm giàu

"Có một đầu óc có thể mở rộng thực tại hoặc sức chứa nhanh chóng là một dạng đòn bẩy rất quan trọng".

alt

7 cấp bậc đầu tư theo Robert Kiyosaki

"Đừng bao giờ trở thành người chỉ biết mua chứng khoán. Việc mà con cần nhắm tới khi lớn lên là người tạo ra chứng khoán".

alt

Sáng tạo là vũ khí tối ưu

Chẳng có công ty vĩ đại nào có được thành tựu nhờ bắt chước và sao chép, đừng nên nghĩ rằng làm theo những quy tắc cũ hoặc ai bảo gì gật nấy.

alt

Tốc độ phát triển của doanh nghiệp phải theo quy luật kinh tế

Dù thời nào, chìa khoá của mọi việc chính là kiểm soát, khiến mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn là quan trọng nhất. 

alt

Thuyết "3 ải" trong phát triển doanh nghiệp

Khởi nghiệp là quá trình tích tiểu thành đại, phát triển theo trình tự. Du Vĩnh Phúc - CEO của UC Mobile cho rằng, trên con đừng sự nghiệp, doanh nghiệp cần vượt 3 cửa ải.

alt

Bí quyết dùng người thời khởi nghiệp

Đánh trận phải dựa vào quân lính, khởi nghiệp phải dựa vào nguồn nhân lực.

alt

Lời khuyên khi huy động vốn

Huy động vốn rất khó, hơn nữa cần có quá trình, không phải nhà đầu tư nào cũng chấm kế hoạch khởi nghiệp của bạn.

alt

Khởi nghiệp phải đi theo con đường chính đạo

Anh hùng có điều làm có điều không làm, kiêu hùng không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Làm doanh nghiệp cần phải làm anh hùng.

alt

Thành công chẳng có con đường nào ngắn nhất

Gây dựng doanh nghiệp là cuộc chạy marathon, lãnh đạo cần có tầm nhìn xa, cho cấp dưới chút thời gian, nhẫn nại một chút, hiệu quả sẽ tốt hơn. 

alt

Mô hình kinh doanh là quan trọng nhất của doanh nghiệp

"Kinh doanh quan trọng nhất không phải là tiền mặt, nhân tài, mà là mô hình" (Trường Kinh doanh Paris HEC).

alt

Cái giá phải trả của việc không đi mua sắm

Khi có người hỏi tôi làm thế nào để tìm một món đầu tư tốt, tôi chỉ nói đơn giản: “ Bạn nên đi mua sắm”.

alt

Sức bật của bất động sản: đầu tư bằng vốn ngân hàng

Chia sẻ của nhà đầu tư, doanh nhân Robert Kiyosaki, tác giả của bộ sách nổi tiếng " dạy con làm giàu" : Sức bật của bất động sản - đầu tư bằng vốn ngân hàng.

alt

Triết lý "Con đường Acer"

Khi hỏi Stan Shih, chủ tịch tập đoàn Acer rằng ông đã chọn tên công ty như thế nào thì ông trả lời rằng Acer: tiếng La tinh có nghĩa là ĐẦY SINH KHÍ.

alt

Văn hóa doanh nghiệp cần phải xây dựng ngay từ đầu

   Văn hóa doanh nghiệp tức giá trị quan cốt lõi, phương pháp luận và nguyên tắc chiến thuật của doanh nghiệp. Giá trị quan cốt lõi chỉ đạo cảnh tượng chúng ta mong muốn.

alt

Kiếm tiền trước, phát triển sau

Rủi ro lớn nhất của khởi nghiệp là người khởi nghiệp. Luôn có người khởi nghiệp tự tin thái quá, mơ tưởng hão huyền vào tương lai, mà quên ngày hôm nay, tự tin tương lai.

alt

(Nghikhac.com) TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN

Cộng tác viên làm việc để được học MIỄN PHÍ. Cơ hội để bạn xây dựng quan hệ và làm việc, học hỏi từ những người thành công.

alt

(Hàng độc) 12 bí quyết biến Tinh Hoa người khác thành của mình

Kỹ năng và bí quyết đọc sách HIỆU QUẢ. Cách học hỏi từ những người thành công nhất thế giới !

alt

7 kỹ năng bổ trợ cần thiết dành cho người kinh doanh bất động sản

Môi giới bất động sản là cầu nối trung gian giúp rút ngắn khoảng cách cũng như chi phí giữa người mua và người bán. Họ là những người cần có những hiểu biết tinh thông mọi ngõ ngách của luật, thuế má và giá cả thị trường. Tuy nhiên để có sự đồng điệu

alt

Kinh nghiệm dành cho ai lần đầu tiên bán nhà

Mỗi một người khi có nhu cầu bán nhà đều mang một tâm lý riêng. Có thể đó là người kinh doanh bất động sản, cũng có thể không có nhu cầu sử dụng nữa hoặc một lý do nào đó nên cần bán nhà đi. Song một điều chung là ai cũng đang muốn bán nhà thật nhanh

alt

Bài học đắt giá từ kinh doanh bất động sản

Con đường kinh doanh bất động sản là con đường ngắn nhất để bạn trở nên giàu có. Tuy nhiên những rủi ro từ kinh doanh BDS cũng không phải là ít, đặc biệt với thị trường suy thoái như hiện nay. Có không ít những bài học do chính những người từng dấn t

alt

Có tiền trong tay không hẳn đã tốt

Hầu hết ai cũng nghĩ rằng có tiền là có tất cả, đặc biệt trong cơ chế khó khăn của thị trường. Tuy nhiên, trong kinh doanh bất động sản vào thời điểm khó khăn này thì nhà đầu tư có tiền nhưng không biết phương hướng đầu tư của mình như thế nào, liệu

alt

Có nên đặt cọc trước khi mua nhà?

Ở Việt Nam hiện nay, đồng loạt các chủ dự án bán nhà theo phương thức nhận đặt cọc thay vì hợp đồng góp vốn với lý do " đặt cọc để giữ nhà". Nghe thì có vẻ giống như việc cách đây gần 70 năm trước, người ta phải đến sớm " xí" chỗ nhận hỗ trợ nãn đói

alt

Đầu tư bất động sản cũng cần có điểm dừng

Việc đầu tư trong bất động sản cần có sự mạo hiểm của chính nhà kinh doanh. Tuy nhiên, việc mạo hiểm đó cũng cần đúng thời điểm và phù hợp với khả năng tài chính của mình. Không nên vì những giây phút thăng hoa để mua những bất động sản ngoài khả năn

alt

Ấn tượng đầu tiên quyết định việc mua bất động sản của khách hàng

Bất cứ vị khách nào cũng vậy, trước khi họ tìm đến bất động sản của bạn là họ đã từng tìm hiểu những bất động sản khác, và vì một lý do khách quan nào đó về thông tin, tiện ích từ bất động sản của bạn đem lại đã thôi thúc họ tìm đến bạn. Vì vậy những

Tìm chúng tôi trên Facebook

s
^ Back to Top